Disclaimer

Juistheid van gegevens

Op de website van de Drenthe Campings wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. De Drenthe Campings hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. De Drenthe Campings kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typfouten binden de Drenthe Campings niet. Prijswijzigingen zijn voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Overigens wordt een bevestiging/factuur altijd verstuurd door het bedrijf van uw keuze. U gaat geen enkele overeenkomst aan met de Drenthe Campings zelf.

Websites van derden

De website van De Drenthe Campings bevat links naar de aangesloten bedrijven en kan tevens links bevatten naar websites van derden. De Drenthe Campings zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar pagina’s van drenthecampings.nl mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De Drenthe Campings stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. 

Copyright

De site van De Drenthe Campings is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming van De Drenthe Campings is verkregen.